Nominera sakkunniga till kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Nu välkomnas civilsamhälle, näringsliv och akademi att nominera sakkunniga till kommunstyrelsens råd för Agenda 2030.

Stockholms stads kommunstyrelse har ett råd för Agenda 2030. Rådet stöttar, bevakar och ger råd i stadens arbete med FN:s 17 globala mål enligt Agenda 2030. De handlar bland annat om att minska ojämlikhet, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Rådet ska ha 17 ledamöter som tillsammans ska representera en bred kunskap och erfarenhet i områden relaterade till Agenda 2030. I rådet ska finnas:

  • förtroendevalda politiker: åtta ledamöter, en ledamot var från de partier som är representerade i kommunstyrelsen
  • sakkunniga: nio ledamöter är särskilt sakkunniga och nomineras av organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi. De sakkunniga ledamöterna i rådet ska bidra till utvecklingen av Stockholms stads hållbarhetsarbete med sina kunskaper och erfarenheter inom områden kopplade till de 17 hållbarhetsmålen.

Stockholm ska vara en stad som håller samman och leder arbetet för klimatomställningen. Därför kommer erfarenheter inom följande områden att värderas särskilt i beredningen av sakkunniga:

  • mänskliga rättigheter och demokrati
  • jämlikhet och segregation
  • rättvis klimatomställning
  • ren, hälsosam och hållbar miljö.

Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 (pdf)

Så går det till att nominera

Organisationer inom civilsamhälle, näringsliv och akademi har rätt att nominera särskilt sakkunniga till rådet.

Sista dag för nominering var den 11 april 2023. En särskild beredningsgrupp utvärderar nomineringarna och sätter samman ett förslag för beslut i kommunstyrelsen, preliminärt den 26 april.

Tänk på att:

  • Den nominerande ska stå bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män och inte på något sätt stödja våldsbejakande extremism.
  • Den nominerade ska ha samtyckt till nominering och behöver inte representera eller vara medlem i den organisation som nominerar utan ska kunna bidra med självständiga bedömningar.
  • Bara behöriga företrädare för en organisation kan nominera.
  • Politiska partier representeras redan i rådet och har inte nomineringsrätt.

Information om behandling av personuppgifter

Information om hur Stockholms stad behandlar personuppgifter finns på webben. Mer information om hur processen går till och personuppgiftbehandling kommer gå ut till samtliga nominerande när nomineringstiden är slut.