Stadens förskolefrågor har fått egen nämnd

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 1 mars lämnar Stockholms stads utbildningsnämnd över ansvaret för förskolefrågor till den nyinrättade förskolenämnden. Ordförande i nämnden blir förskole-, barn och fritidsborgarrådet Alexandra Mattsson.

Den 1 juli sjösätts sedan förskoleförvaltningen. Den nya förvaltningen får i uppdrag att samordna utvecklingen av förskoleverksamheten i Stockholms stad, i nära samverkan med stadsdelsnämnderna och i dialog med fristående förskolor. Uppdraget innefattar både utvecklingsfrågor som rör pedagogisk verksamhet och frågor som är viktiga för förskolans medarbetare, såsom kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Den nya förskoleförvaltningen påverkar inte driften av stadens förskolor. Stadsdelsförvaltningarna är fortsatt ansvariga för att driva och utveckla förskolorna och alla förskolans medarbetare är fortsatt anställda vid sin stadsdelsförvaltning.