Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 30 januari 2023.

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 30 januari.


Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Se hela mötet via webb-tv

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus

Nästa kommunfullmäktige är den 20 februari 2023 klockan 16.00