Barnkonventionens dag

Publicerad:

Söndag den 20 november är det 33 år sedan FN antog konventionen om barns rättigheter och sedan 2020 är konventionen lag i Sverige.

Alla verksamheter i Stockholms stad ska utgå från FN:s konvention om barns rättigheter i sitt arbete. Som stöd i detta arbete finns en barnombudsman i Stockholms stad, Lina Lundström som har som uppgift att driva och stötta stadens strategiska barnrättsarbete. Lina tillträdde som ombudsman i juni 2022.

– Jag ser fram emot att, utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, fortsätta att driva och ta nya steg i Stockholms stads barnrättsarbete tillsammans med stadens medarbetare, säger Lina Lundström.

Barnkonventionen handlar bland annat om att alltid ta hänsyn till barns bästa innan beslut fattas och att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem.