Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Publicerad:

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s bekräftar Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg samt utsikter. Kreditbetyget (ratingen) är fortsatt AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

Bedömningen av stadens kreditvärdighet publicerad den 11 november 2022 baseras på stadens starka underliggande resultat utifrån god skatteunderlagstillväxt och kostnadskontroll, goda likviditetsreserver samt en stabiliserad extern skuld. Vidare baseras Standard & Poor’s bedömning på att stadens fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld kvarstår med den nya politiska ledningen. Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiverar det högsta möjliga kreditbetyg.

Läs mer om Stockholms stads kreditbetyg 2022