Kommunfullmäktiges möte den 3 oktober

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck berätta om kommunfullmäktiges möte den 3 oktober.


Mötet behandlade bland annat mark- och exploateringsärenden, bostadsbyggande och en fritidsbåtsstrategi.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.