Ny politisk majoritet i Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

På kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober beslutades bland annat om nytt presidium, nya borgarråd samt ny kommunstyrelse.

Nytt presidium

Till nya ordförande valdes:
Olle Burell (S), kommunfullmäktiges ordförande
Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Sara Stenudd (V), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges presidium, från vänster: 2:e vice ordförande Sara Stenudd (V), ordförande Olle Burell (S), 1:e vice ordförande Cecilia Brinck (M).

Borgarråd

Den styrande majoriteten i Stockholms stad består nu av nio borgarråd. Till nya borgarråd valdes:

 • Karin Wanngård (S), finansborgarråd
 • Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
 • Emilia Bjuggren (S), skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd
 • Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd
 • Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd
 • Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd
 • Alexandra Mattsson Åkerström (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd
 • Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd
 • Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.
Första raden från vänster: Finansborgarråd Karin Wanngård (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Jan Valeskog (S), skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S), social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S), bostads- och fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V). Andra raden: Äldre- och kulturborgarråd Torun Boucher (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd Alexandra Mattsson Åkerström (V), trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) och miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

 

Oppositionsborgarråd

 • Christofer Fjellner (M)
 • Dennis Wedin (M)
 • Andréa Hedin (M)
 • Jan Jönsson (L).

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen består av: Karin Wanngård (S), Anders Österberg (S), Maria-Elsa Salvo (S), Arvid Vikman Rindevall (S), Clara Lindblom (V), Torun Boucher (V), Åsa Lindhagen (MP), Christofer Fjellner (M), Annika Friberg (M), Jonas Nilsson (M), Gabriel Kroon (SD), Jan Jönsson (L) och Karin Ernlund (C).

Ordförande är finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Första vice ordförande är Christofer Fjellner (M) och andra vice ordförande är Clara Lindblom (V).

Ordföranden krisledningsnämnden

Karin Wanngård, ordförande, Christofer Fjellner (M), förste vice ordförande, samt Clara Lindblom (V), andre vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges valberedning

Anders Österberg (S), Catharina Piazzolla (S), Rashid Mohammed (V), Torbjörn Erbe (M), Kristin Jacobsson (C) och Fredrik Wallén (KD). Tre vakanser. 

Stadsdirektör och biträdande stadsdirektörer

 • Fredrik Jurdell, stadsdirektör
 • Karin Gustafsson, biträdande stadsdirektör
 • Mikael Gustafsson, biträdande stadsdirektör
 • Anette Scheibe Lorentzi, biträdande stadsdirektör