Valet i Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 11 september röstade stockholmarna i kommunfullmäktigevalet. Den 17 oktober hålls det första sammanträdet för det nya kommunfullmäktige.

Valresultat vid valet till kommunfullmäktige

När länsstyrelsen har meddelat det slutliga valresultatet skickar kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli på stadsledningskontoret information till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Se valresultatet för Stockholms stad på Valmyndighetens webbplats.

Mandatperiodens första sammanträden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges första sammanträde är måndagen den 17 oktober 2022. Vid det sammanträdet väljs

  • kommunfullmäktiges presidium
  • borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen
  • kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen
  • ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i krisledningsnämnden
  • valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen.

Dessutom fastställer fullmäktige datum för 2022 och 2023 års fullmäktigesammanträden.

Kommunstyrelsen

Det första sammanträdet med den nya kommunstyrelsen äger rum direkt efter det första fullmäktigesammanträdet. Vid det sammanträdet beslutar kommunstyrelsen om rotelindelning och fördelning av borgarrådens föredragningsskyldighet.

Kommunstyrelsen väljer också kommunstyrelsens utskott och råd, beslutar om arvodering av vissa förtroendevalda, förordnar stadsdirektör och biträdande stadsdirektör och fastställer datum för 2022 och 2023 års kommunstyrelsesammanträden.

Valresultatets påverkan på nämnder och bolag

Mandatperioden för stadsdels- och facknämnder avslutas vid årsskiftet och nya nämnder tillträder från januari 2023.

Mandatperioden för stadens bolag sträcker sig generellt till 31 mars 2023.

Mandatperioden för samtliga nämnder och bolag finns i Stockholms stads förtroendemannaregister.