20 juli: Nuläget i stadens flyktingmottagande

Publicerad:

Uppdaterad:

Migrationsverket har påbörjat anvisning av skyddsbehövande från Ukraina till Stockholms stad. Läget i stadens verksamheter är lugnt och stabilt med god planering för att fortsätta mottagandet. Allt fler barn och unga får placering i förskola, grund- och gymnasieskola.

I enlighet med den nya lagstiftningen började Migrationsverket den 1 juli anvisa skyddsbehövande från Ukraina till landets kommuner. Kommunerna har efter anvisning fyra veckor på sig att ordna med boendet. Migrationsverkets så kallade kommuntal för Stockholms stad – det vill säga antalet personer staden kommer att ta emot i boende – uppgår till 1 582 personer.

Nästa nulägesrapport publiceras den 16 augusti.

Socialförvaltningen

I dagsläget bor 238 personer på stadens boenden. Av dessa har en del redan blivit anvisade till Stockholms stad och utgångspunkten framåt är att samtliga kommer att bli anvisade till staden under augusti månad. 

Viktig information om ensamkommande barn

Stockholms stad har sedan i februari tagit emot drygt hundra ensamkommande barn från Ukraina.

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Bor du i Stockholms stad kontaktar du socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Är du osäker på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör kan du kontakta socialrådgivningen.

På kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren.

Utbildningsförvaltningen

START Stockholm koordinerar mottagande av barn och unga i stadens grundskolor, gymnasier och förskolor. Skolverksamheterna har i sin tur rutiner och arbetssätt för att ta emot nya barn och elever. Hittills har 764 barn och ungdomar tagits emot vid START Stockholm. Av dessa har 462 fått placering i grundskola, 76 i gymnasieskola och 137 i förskola. Planering pågår för samtliga skolformer för att säkerställa platskapacitet under höstterminen.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Welcome House erbjuder hjälp med rådgivning i olika frågor som till exempel möjligheter till arbete i Sverige.

Welcome House har två samhällsvägledare, samt en studie- och yrkesvägledare, som erbjuder stöd till personer som vill etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Vill du hjälpa till?

Frågor och svar

Stockholms stad har från Migrationsverket fått ett så kallat kommuntal på 1 582 personer, det vill säga personer som staden ska ordna med boende för. Staden tillhandahåller plats i skola, gymnasium och förskola till barn och unga. Staden ger också stöd och råd till den som söker arbete eller praktik och arrangerar aktiviteter för den som vill träna på det svenska språket.

Stockholms stad har från Migrationsverket fått ett så kallat kommuntal på 1 582 personer, det vill säga personer som staden ska ordna med boende för.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa de senaste prognoserna om migrationen till Sverige. 

Det är svårt att spekulera i en utveckling som fortsatt pågår och som grundas i att människor flyr sitt hemland från ett krig. Staden kommer med all sin förmåga att möta det ansvar som faller på oss som kommun att vara en aktiv part i det svenska samhällssystem som tar emot de människor som flyr.

Utbildningsförvaltningen har skalat upp sin funktion START Stockholm som möter barn och vårdnadshavare för förskole- och skol- och gymnasieplatser. Utbildningsförvaltningen inventerar löpande platser för att ha beredskap att skala upp antalet platser ytterligare under hösten.

 

Ja, kommunerna får ersättning från staten för de skyddsbehövande som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

 

I nuläget finns ingen ersättning att söka för detta.

Personer som flyr från Ukraina ska ansöka om uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv eller om asyl hos Migrationsverket. Då ger myndigheten hjälp med bostad. All information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

I nuläget finns inte behöv av rum och lägenheter.

 

Som i alla svåra situationer i vår omvärld har många stora organisationer särskilda insamlingar för hjälp till Ukraina, som till exempel Stadsmissionen och Radiohjälpen. Stockholms stad har inte möjlighet att ta emot donationer men vi hoppas att du skänker pengar till någon organisation som arbetar med insamling.

Just nu är det inte många stora aktörer i samhällssystemet som möter flyktingar som vare sig behöver eller har möjlighet att ta emot saker. Det är till och med så att gåvor som lämnas kan ge problem för kommuner och andra aktörer som behöver fokusera på att möta människor. Vi förstår att det kan kännas frustrerande när man ser bilder av människor i krig eller på flykt och vill göra något. Men det finns annat du kan göra. Skänk pengar till någon stor hjälporganisation. Engagera dig som volontär i en förening eller organisation – det kommer över tid att behövas människor som kan stödja ukrainare som kommit i till Sverige.