Miljöförvaltningen avråder från att bada på vissa badplatser

Publicerad:

Avrådan innebär inte att det är förbud att bada. Du kan bada men undvika att svälja vatten då det finns risk att du blir sjuk och kan få magont, diarré eller kräkningar.

Du kan även få hudirritation av vattnet som klåda, utslag, öroninfektion eller infektioner i sår. Barn och hundar avråds starkt från att bada då vattnet är otjänligt eftersom risken är större att de sväljer vatten.

Vilka bad det gäller hittar du på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats. Där får du alltid uppdaterad information om badvattnets kvalitet.

När ett vattenprov är otjänligt innebär det att vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad till dess att nya prover visar att det går att bada. När en badplats visar otjänligt prov tas ett omprov så fort som möjligt. Miljöförvaltningen avråder alltid från bad, fram till dess att vattenkvaliteten förbättras.

Miljöförvaltningen övervakar sommartid vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad genom att ta prover på bakterier vid de olika badplatserna. Inspektörerna kontrollerar bland annat vattnets temperatur, samt förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Vid algblomning kan alger producera sjukdomsframkallande toxiner. Vattnet kan också innehålla mikroorganismer eller parasiter som du kan bli sjuk av. Dessa är dels naturligt förekommande och kan dels komma från olika föroreningar och utsläpp.