Med anledning av polisanmäld projicering

Publicerad:

Uppdaterad:

Under den gångna veckan har det i sociala kanaler florerat foton där PKK ska ha projicerat budskap på Stadshuset och Avicii Arena.

Projiceringen ska ha skett under natten mellan den 13–14 juni 2022. Det är inte utrett om det till fakto har skett.

Detta är polisanmält under torsdagen den 17 juni, 2022. Utredningen får påvisa äkthet i fotona eller ej.