15 juni: Nuläget i stadens flyktingmottagande

Publicerad:

Antalet flyktingar som kommer till Stockholms län är fortsatt lågt och läget i stadens verksamheter är lugnt och stabilt. Vakanta platser finns på stadens evakueringsboenden. Allt fler barn och unga får placering i förskola, grund- och gymnasieskola.

Det är fortsatt förhållandevis få flyktingar som kommer till Stockholm. Migrationsverket har presenterat ett föreslaget fördelningstal för Stockholms stads mottagande på 1 582 personer. Staden har kapacitet att ordna bostäder enligt denna förfrågan.

Nästa nulägesrapport publiceras den 20 juli.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen koordinerar för stadens räkning de boendeplatser som staden tillhandahåller till Migrationsverket. Förvaltningen bistår också Migrationsverket med evakueringsplatser, det vill säga bidrag till de boendeplatser som myndigheten tillhandahåller i det initiala skedet till personer som registrerat sig för uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv. I dagsläget är 135 av dessa tagna i anspråk av Migrationsverket (jmf 325 per den 11 maj).

Viktig information om ensamkommande barn

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige.

Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Bor du i Stockholms stad kontaktar du socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Är du osäker på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör kan du kontakta socialrådgivningen.

På kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren.

Stockholms stad har hittills tagit emot ett nittiotal ensamkommande barn från Ukraina.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens START Stockholm koordinerar mottagande av barn och unga i stadens grundskolor, gymnasier och förskolor. Verksamheterna i sin tur har rutiner och arbetssätt för att ta emot nya barn och elever.

Allt fler söker sig till Welcome House som erbjuder hjälp med rådgivning i olika frågor om till exempel möjligheterna till arbete i Sverige.

Welcome House har två samhällsvägledare och en studie- och yrkesvägledare som arbetar med mottagande och stöd till personer från Ukraina som vill etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Vill du hjälpa till?

Frågor och svar

Stockholms stad arbetar för att skapa goda förutsättningar för människor som har varit på flykt att etablera sig i samhället. Staden tillhandahåller plats i skola, gymnasium och förskola till barn och unga. Staden kommer att ge stöd och råd till den som söker ett arbete eller praktik. Aktiviteter för att träna det svenska språket kommer också att finnas i olika former.

Stockholms stad kommer också på alla de sätt staden kan bistå Migrationsverket i deras  arbete för att finna bostäder för alla de människor som nu söker uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv.

Det är fortsatt förhållandevis få flyktingar som kommer till Stockholm. Migrationsverket har presenterat ett föreslaget fördelningstal för Stockholms stads mottagande på 1 582 personer. Staden har kapacitet att ordna bostäder enligt denna förfrågan.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa de senaste prognoserna om migrationen till Sverige. 

 

Det är svårt att spekulera i en utveckling som fortsatt pågår och som grundas i att människor flyr sitt hemland från ett krig. Staden kommer med all sin förmåga att möta det ansvar som faller på oss som kommun att vara en aktiv part i det svenska samhällssystem som tar emot de människor som flyr.

Utbildningsförvaltningen skalar upp sin funktion START Stockholm som möter barn och vårdnadshavare för förskole- och skolplatser. Förvaltningen inventerar tillgängliga platser och har beredskap för att skala upp tillgången ytterligare.

Start Stockholm

I nuläget finns ingen ersättning att söka för detta.

Personer som flyr från Ukraina ska ansöka om uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv eller om asyl hos Migrationsverket. Då ger myndigheten hjälp med bostad. All information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Bostadskansliet tar inte in några nya objekt i nuläget.

Som i alla svåra situationer i vår omvärld har många stora organisationer särskilda insamlingar för hjälp till Ukraina, som till exempel Stadsmissionen och Radiohjälpen. Stockholms stad har inte möjlighet att ta emot donationer men vi hoppas att du skänker pengar till någon organisation som arbetar med insamling.

Just nu är det inte många stora aktörer i samhällssystemet som möter flyktingar som vare sig behöver eller har möjlighet att ta emot saker. Det är till och med så att gåvor som lämnas kan ge problem för kommuner och andra aktörer som behöver fokusera på att möta människor. Vi förstår att det kan kännas frustrerande när man ser bilder av människor i krig eller på flykt och vill göra något. Men det finns annat du kan göra. Skänk pengar till någon stor hjälporganisation. Engagera dig som volontär i en förening eller organisation – det kommer över tid att behövas människor som kan stödja ukrainare som kommit i till Sverige.