Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 9 maj

Publicerad:

Under kommunfullmäktiges sammanträde togs dels ett par detaljplaner i Farsta, ett ärende om utvidgning av naturreservatet Årstaskogen och Årsta holmar och ett ärende om byggande av en återvinningsanläggning i Hässelby.

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck berätta om kommunfullmäktiges möte den 9 maj.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.