Prata med din stad på Järvaveckan!

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 1-5 juni medverkar Stockholms stad på Järvaveckan. I år har staden ett eget tält där vi välkomnar besökare att prata med oss i en mängd frågor. Välkommen att prata med din stad!

Välkomna till Stockholms stads tält på Järvaveckan. Vi finns på plats onsdag den 1 juni – söndag den 5 juni klockan 11.00–20.00 på Spånga IP, Solhems hagväg 2, 163 56 Spånga. 

Träffa din stadsdelsförvaltning

Vad är viktigt för dig i ditt område? Hur kan din stadsdelsförvaltning hjälpa dig? Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar är på plats hela veckan för att träffa dig och svara på dina frågor.

 • Medborgarkontoret i Tensta svarar på dina frågor och informerar om deras arbete. (alla dagar).
 • Tillsammans gör vi Järva rent och grönt – träffa miljöambassadörerna i Rinkeby-Kista och prata om miljön i området (onsdag).
 • Påverka din stadsdel – Rinkeby-Kista berättar om hur du kan påverka din stadsdel genom medborgarpanelen, följa med på trygghetsvandringar med mera (torsdag).
 • Förskolan – träffa stadsdelsförvaltningarna och prata om förskola och öppen förskola (fredag klockan 11.00–15.30).
 • Sommarlovsprogram för ungdomar – prova på olika aktiviteter som kastgubbe, musikquiz, fröplantering och annat roligt (fredag klockan 15.30–20.00).
 • Socialtjänsten – träffa medarbetare från socialtjänsten som berättar och svarar på frågor. Hur jobbar socialtjänsten? Vilken hjälp kan man få som förälder, hur kan socialtjänsten hjälpa mig som är ung eller om jag är orolig för någon i min familj? (lördag klockan 11.00–12.30, föräldrastöd klockan 12.30–14.30 ungdomsmottagning, 14.30–15.30 anhörigstöd. Origo finns även på plats och är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. De är ett stöd för ungdomar mellan 13 och 26 år som lever i en hederskontext. 
 • Lek och skoj – med ungdomsgårdarna som ordnar lekutmaningar med mera (lördag klockan 15.30–20.00).
 • Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete – träffa medarbetare som på olika sätt jobbar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i ditt område. Här kan du också anmäla dig till natt- och trygghetsvandringar i Spånga-Tensta (söndag).
 • Jobbskjutsen – träffa Jobbskjutsen som ger stöd till kvinnor i Rinkeby-Kista som vill studera eller hitta ett arbete (söndag för- och eftermiddag).
 • Välkommen till Framtidens hus – Kom och träffa oss från Framtidens hus som finns för dig som är 16–19 år. Delta i prova-på-aktiviteter och tävlingar! (söndag eftermiddag och kväll).

Jobb och studier

 • Jobbtorg unga Kista – är du 16–29 år och funderar på att fortsätta plugga eller behöver hjälp med att hitta ett arbete? Kom och träffa oss som är jobbcoacher, ungdomskonsulenter och studie- och yrkesvägledare.
 • Vuxenutbildning Järva – vill du utbilda dig till något yrke? Vill du bli bättre på svenska? Då kan sfi (svenska för invandrare) vara något för dig – en undervisning som är gratis för alla.
 • Arbete- och studiestöd – genom Samordningsförbundet Stockholms stad samverkar kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm för att stödja personer att få arbete eller studera. Träffa medarbetare från samordningsförbundet som berättar om sitt arbete.

Unga på Järva

 • Jobbtorg unga Kista – är du 16–29 år och funderar på att fortsätta plugga eller behöver hjälp med att hitta ett arbete? Kom och träffa oss som är jobbcoacher, ungdomskonsulenter och studie- och yrkesvägledare.
 • Hur mår Stockholms unga? Medarbetare från Ungdomsjouren berättar om Stockholmsenkäten där elever i nionde klass och i gymnasiet vartannat år svarar på frågor om hur de mår och tänker om olika saker.
 • Framtid Stockholm Ungdomsjouren – ungdomsjouren hjälper barn och unga som har det tufft och som riskerar att råka illa ut. Ungdomsjouren ger också stöd till berörda familjer. Träffa medarbetare från Ungdomsjouren som berättar om sitt arbete.

Kultur på Järva

 • Biblioteken– vi ger tips, råd och inspiration om böcker och appar att använda. Torsdag och fredag kan du pyssla och dela dina tankar om ”Framtidens bibliotek”. Missa inte att göra ett ”språkquiz” – gissa vilket språk boken är skriven på? På vår medieverkstad kan du få tips om hur du kan få en större räckvidd på sociala medier och bättre nå ut med ditt budskap (torsdag).
 • Kulturskolan Stockholm – hos oss får du prova på teater och musik (klockan 17.30–19.30 1–3 juni och klockan 14.00–16.00 4–5 juni.)
 • Så söker du kulturstöd! Lär dig mer om kulturförvaltningens stöd till det fria kulturlivet och civilsamhället. Från idé till verklighet.

Att bo på Järva

 • Träffa Svenska Bostäder. Kanske bor du hos Svenska Bostäder som är en av de största fastighetsägarna på Järva? Vi vill höra hur du tror att Järva kan bli tryggare. Lämna in dina idéer i vår monter.
 • Träffa SHIS. Stiftelsen SHIS Bostäder erbjuder trygga boendelösningar och boende med stöd för dem som av olika skäl hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi berättar hur genomgångsbostäder fungerar och hur vi arbetar för att rusta våra hyresgäster för eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden. 
 • Tyck till om din trafik- och utemiljö. Trafikkontoret ansvarar för gator, gång- och  cykelbanor, torg och parkområden. Du som bor här kan hjälpa till genom att rapportera till exempel nedskräpning, klotter eller skadegörelse i Tyck till-appen. Prata om trafik- och utemiljön på Järva med oss!
 • Järva begravningsplats. Livet i Stockholm handlar också om det som händer när någon dör. Kyrkogårdsförvaltningen bygger Stockholm nya begravningsplats vid Granholmstoppen på Järvafältet. Vi berättar om uppdraget och hur det kommer att bli.
 • Miljö- och klimat i Stockholm. Den här veckan äger en stor FN-konferens rum i Stockholm på temat miljö och klimat. En utställning berättar om stadens miljö- och klimatarbete. Du kan också se korta filmer där stadens politiker berättar om sin syn på miljö- och klimatfrågorna.