Fortsatt ingen bygglovsavgift för uteserveringar

Publicerad:

Avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 januari till 31 december 2022.

Ingen avgift för näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar under beslutsperioden 1 januari till och med den 31 december 2022. Syftet är att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

Lättnader för näringslivet i Stockholm

För att underlätta för företagare som drabbats hårt av coronapandemin har Stockholms stad satt in en rad insatser