Stockholms stad uppmärksammar Europadagen

Publicerad:

Uppdaterad:

Idag uppmärksammar Stockholms stad traditionsenligt Europadagen med flaggning vid Stadshuset. Obelisken vid Sergels torg lyser också gul och blå.

Europadagen den 9 maj uppmärksammas runt om i europeiska städer. Datumet är årsdagen för den historiska Schumandeklarationen. Robert Schuman var fransk utrikesminister och i ett tal i Paris 1950 föreslog han en ny form av politiskt samarbete i Europa i syfte att göra nya krig i Europa otänkbara. Hans tal ses som startskottet för den Europeiska unionen EU där Sverige är ett av 27 medlemsländer.

Det europeiska samarbetet är viktigt för Stockholms stad och de beslut som fattas av EU är avgörande för Stockholm och andra europeiska städer. Tillsammans med städer runt om i Europa kan staden också lära och utvecklas av varandra.

– Den europeiska fredstanken som EU har sin grund i är särskilt viktig i denna tid då ett krig härjar i Europa. Våra tankar går därför denna dag också särskilt till Ukrainas städer. Obelisken på Sergels torg lyser inte bara blå och gul för EU-samarbetet utan även för Ukraina, säger Anna König Jerlmyr finansborgarråd i Stockholms stad. 

Flaggning vid Stadshuset

På Europadagen varje år flaggar Stockholms stad vid Stadshuset. Flaggningen sker med varannan svensk flagga och varannan EU-flagga. EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor, placerade på en blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk.

Ordförandeskap i EU 

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet innebär en ökad synlighet för Sverige och för Stockholm på EU-nivå. Under ordförandeskapet planerar Stockholms stad bland annat att stå värd för "EU Capital Cities Mayors’ Meeting", ett möte som traditionsenligt arrangeras av ordförandelandets huvudstad. Mötet samlar borgmästare från EU-ländernas huvudstäder och representanter från Europeiska kommissionen i en dialog om hur städerna kan bidra till att möta EU:s utmaningar.