Kommunfullmäktiges möte 13 december 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om tertialrapport 2 och nya ledamöter i nämnder och styrelser. De antog även en ny biblioteksplan.

 

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 13 december.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.