Testa dig vid symtom – det här gäller från 22 november

Publicerad:

Uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla med symtom att stanna hemma och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Det är därför viktigt att många väljer att vaccinera sig.
Alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska testa sig. Det gäller både dig som är vaccinerad och ovaccinerad. Om du har haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret behöver inte testa dig.

Alla personer över 6 år som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa.

Stanna hemma vid symtom

Stanna hemma och testa dig när du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel

  • halsont
  • feber
  • hosta
  • eller sjukdomskänsla.

Testar du negativt för covid-19 kan du gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när du

  • varit feberfri ett dygn
  • och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Du behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när du eller ditt barn har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Vid bekräftad smitta

Du med bekräftad covid-19 kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när du

  • stannat hemma minst sju dygn
  • varit feberfri i två dygn
  • och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att du testar dig om du bor med någon som insjuknar i covid-19.