Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Publicerad:

Uppdaterad:

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har i sin senaste utvärdering bekräftat Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg och utsikter. Kreditbetyget (ratingen) är fortsatt AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

I den uppdaterade analysen från den 12 november 2021 skriver Standard & Poor's att staden bedöms ha en stark underliggande ekonomi genom en god skatteunderlagstillväxt, tydlig kostnadskontroll, höjda statliga bidrag och ökade likviditetsreserver, som tillsammans med en stark finansiell styrning utgör grunden för högsta möjliga kreditbetyg. Stadens målinriktade arbete att prioritera bland investeringar och avyttra icke-strategiska tillgångar för att uppnå en stabilisering av stadens externa skuld, är fortsatt i fokus och uppvisar resultat.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, engelsk text (pdf, 123 kB, nytt fönster)