Kommunfullmäktiges möte 8 november

Publicerad:

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om 700 nya bostäder i Hässelby Villastad och tryggare pendlingsstråk i Västberga Allé. De antog även en ny EU-policy.

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 8 november.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.