Budget beslutad för 2022

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads budget för 2022 är nu beslutad. Du kan se debatten i kommunfullmäktige 17 och 18 november i efterhand.

I budgeten finns bland annat satsningar för en återstart av Stockholm efter pandemin samt satsningar på grön tillväxt, skola och omsorg samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Webb-tv och protokoll

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.