Vi måste lyssna på varje barn!

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter. Därför firas och uppmärksammas dagen i många av världens länder. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen handlar bland annat om att alltid ta hänsyn till barns bästa innan beslut fattas och att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem.

Förskola, skola, kultur, fritid, socialtjänsten, stadsutveckling, trafik och miljö – alla verksamheter inom Stockholms stad ska utgå från barnkonventionen i sitt arbete.

”Det där är jag” – ett konstverk under Klarabergsviadukten

Sommaren 2021 erbjöd kulturförvaltningen 147 ungdomar ett feriejobb inom kultur. Under handledning av enheten Unga Berättar, som är en del av Kulturskolan, skapade de var sitt självporträtt i mosaik och i början av november invigdes konstverket ”Det där är jag” under Klarabergsviadukten.

– Kulturskolan tycker att det är viktigt att ungdomar ges tillträde till det offentliga rummet och får möjlighet att berätta sina egna berättelser. Vi är också glada för att kunna erbjuda ungdomar möjligheten att prova på ett jobb som professionell konstnär. Nu har vi fått ett permanent verk som kommer att skapa en trivsammare, vackrare och tryggare plats i Stockholm, säger Jelena Veljkovic, chef för Kulturskolan.

Detta permanenta konstverk har skapats av Kulturskolan och Unga Berättar. Arbetet har varit möjligt genom samarbete med evenemangsavdelningen, stadsdelsförvaltningarna och trafikkontoret.

Det här är barnkonventionen

På webbplatsen ung.stockholm finns en ny sida som vänder sig till barn och unga. Den beskriver barnkonventionen, stadens arbete och vart barn och unga kan vända sig med olika frågor.