Stockholmarna tycker till om sin stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Årets medborgarundersökning visar att stadens invånare svarar positivt på frågor om städning, underhåll, snöröjning och sandning. Resultaten visar även att den upplevda tryggheten i parker och grönområden har ökat sedan senaste mätningen.

Medborgarundersökningen riktar sig slumpmässigt till 9 850 av stadens invånare som är 18 år eller äldre. Undersökningen genomförs årligen, men på grund av covid-19 uteblev undersökningen för 2020.

Positiv trend för städning och underhåll

Flertalet av frågorna om renhållning, skötsel, städning, snöröjning och sandning visar en svag positiv trend jämfört med tidigare mätning.

Allt fler känner sig trygga

Den tidigare negativa trenden att människor känner sig otrygga när de går hem ensam på kvällen har brutits. Frågan om den upplevda trygghet i parker och grönområden i stadsdelarna visar en positiv utveckling där fler säger att otryggheten har minskat.

Färre tillfällen att ta del av kulturutbudet

Frågorna kring Stockholms kulturutbud visar att färre är nöjda jämfört med mätningen år 2019. Genomförandet av kulturaktiviteter har varit begränsade år 2020 och 2021 på grund av pandemin, vilket kan påverka resultatet.

Nöjda med trafikmiljön

Andelen invånare som är nöjda med trafikmiljön och frågor kring säkerhet för gående och cyklister har ökat. Fler tycker det är lättare att ta sig fram med cykel eller till fots.

Minskad delaktighet i stadens utveckling

Årets undersökning visar att invånarna i lägre utsträckning vet hur de kan påverka beslut i sin stadsdel. Läs mer om undersökningen och resultat för 2021.