Gurgeltester i stadens skolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 8 november erbjuds gurgeltester för smittspårning mot covid-19 till alla grund- och gymnasieskolor i region Stockholm. Pilotprojektet som gjordes i oktober visar att provtagningsmetoden underlättar smittspårning och även kan hindra smittspridning.

Under perioden 5–12 oktober gjordes ett pilotprojekt med gurgeltester på de kommunala skolorna i Stockholms stad i samarbete med Region Stockholm och Karolinska Universitetslaboratoriet. Drygt fem procent av de analyserade testerna visade sig vara positiva utan att eleverna uppvisat symtom.

– Gurgeltest är mindre obehagligt för barnen och ett bra verktyg för att snabbt identifiera smitta i skolmiljö. Elever, vårdnadshavare och skolan gör en viktig insats och testningen bidrar till tryggare närundervisning, säger grundskoledirektör Lee Orberson.