Covid-19: Stadens lägesbild 15 oktober 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden från den 1 oktober.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 15 oktober 2021 (pdf)

Läget i staden

Varje vecka har en lägesmätning genomförts där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa den senaste lägesmätningen.

Avveckling av den centrala krisledningen

Stockholms stad har god beredskap där verksamheterna fortsätter att bevaka och analysera pandemin. Bedömning görs löpande utefter utvecklingen och behov. Staden bedömer dock att det akuta skeendet är över och har därmed beslutat att avveckla den centrala krisledningen.

Staden kommer även fortsatt att samverka med andra aktörer i länet. Omvärldsbevakningen kommer att ske genom ordinarie processer. Utskicken av lägesbilder upphör därmed vecka 41.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser.