Covid-19: Stadens lägesbild 1 oktober 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden från den 1 oktober.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 1 oktober 2021 (pdf, 362 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa den senaste lägesmätningen.

Aktuella frågor för staden

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av pandemin upphör. Under perioden 13 mars 2020–25 augusti 2021 har krisledningsnämnden kallats till sammanträden vid behov. Stadens centrala krisledning (CKL) aktiverades den 13 mars 2020 och är fortsatt aktiv.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.