Foto: Thomas Henrikson, MSB

Nu startar Krisberedskapsveckan!

Publicerad:

Uppdaterad:

Krisberedskapsveckan syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Ta tillfället i akt att kontrollera hur din egen beredskap ser ut.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I år är temat demokrati och handlar om att alla människors vardagshandlingar, stora som små, bidrar till en gemensam motståndskraft.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Krislådan – ett sätt att öka din egen beredskap

Ett sätt att öka din egen beredskap och ta ditt ansvar är att förbereda en krislåda där du samlar saker du kan tänkas behöva plötsligt vid en oväntad störning i samhället. För att klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att själv kunna tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Då kan samhällets resurser fokusera på dem som behöver hjälpen mest.

Under pandemin har vi tränats i att hantera oväntade händelser och förändringar i samhället. Kanske har du kommit på något mer du behöver i din krislåda? Din beredskap är värdefull den dagen något händer.

MSB:s webbplats DinSäkerhet.se ger handfasta tips på hur du stärker din beredskap.

Så arbetar staden med säkerhet och krisberedskap

Stockholm är en av världens tryggaste och säkraste huvudstäder. Stadens arbete med säkerhet och förmåga att hantera kriser är en förutsättning för att Stockholm ska fortsätta behålla sin attraktionskraft.