Kommunfullmäktiges möte 6 september 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande sammanfatta mötet den 6 september.

Höstens första möte inleddes med två interpellationer om stadens arbete mot rasism. Kommunfullmäktige tog också bland annat en reviderad hållbarhetsplan för Norra Djurgårdsstaden, slutrapporten för Stockholm Norvik Hamn och en detaljplan för Solhem i Spånga.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.