Covid-19: Stadens lägesbild 17 september 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–30 september.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 17 september (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa den senaste lägesmätningen.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.