Covid-19: Det här gäller från den 29 september

Publicerad:

Uppdaterad:

Coronaviruset finns kvar i länet. Det är viktigt att du fortsätter att vara uppmärksam på symtom på covid-19. Det gäller också dig som är vaccinerad.

Har du symtom på covid-19 bör du stanna hemma och testa dig. Du bör också undvika kontakter med andra människor.

Du som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vaccination mot covid-19

Vaccinera dig för din och andras skull. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.