Coronaviruset finns kvar i Stockholm – det här gäller just nu

Publicerad:

Uppdaterad:

Coronaviruset finns kvar i länet. Det är därför viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden för att skydda varandra. Det gäller också dig som är vaccinerad.

De allmänna råden är:

  • Vaccinera dig när du blir erbjuden.
  • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Umgås utan att bli smittad eller smitta andra.
  • Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta – välj hellre att gå, cykla eller åka bil framför kollektivtrafik.
  • Om du reser utomlands bör du vara särskilt försiktig och ta reda på vad som gäller på plats och när du kommer tillbaka till Sverige.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.

Grundskola och gymnasium

För elever i grundskolan och gymnasiet blir närundervisning på plats i skolan huvudregeln. Detta gäller även modersmålsundervisningen. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas.

Förskola

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 bör alltid stanna hemma för att undvika att smitta andra. Den som har symtom ska testa sig. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Men även om du är vaccinerad riskerar du fortfarande att drabbas av smitta och därmed smitta andra. Fortsätt därför följa de allmänna råden.

Anpassning av råd och restriktioner

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd, pandemilagen och regeringens nationella restriktioner gäller i hela Sverige.

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när råd och restriktioner kan anpassas och helt upphävas.