Grow'in Skärholmen

Publicerad:

Uppdaterad:

Välkommen till samtal, möten och aktiviteter som lyfter Skärholmens utvecklingspotential och framtid för boende och näringsliv – nuvarande och framtida.

Mellan den 16 september och 1 oktober pågår evenemanget Grow’in Skärholmen. Under denna period förvandlas torget vid Spegeldammen till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Ett antal stora och små aktörer och verksamheter deltar i evenemanget, från Skärholmen och från Stockholm. Även internationella aktörer finns representerade, som Plug and Play, världens största innovationsinkubator som valt att etablera sig i Skärholmen Centrum.

Initiativet kommer från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet är att på sikt skapa en levande blandning av handel, företag, arbete, matupplevelser, bostäder, kultur, samhällsservice och rekreation i Skärholmen, som också ska bli en knutpunkt för kollektivtrafik och transport.

Ett fullspäckat program

Programmet för Grow’in Skärholmen innehåller olika temadagar och vänder sig till både boende och näringsliv.

Evenemanget inleds med en visionär utblick kring förutsättningar och möjligheter för utvecklingen i Skärholmen framåt: Framtidens Skärholmen.

Andra temadagar är Innovation och hållbarhet samt Socialt hållbar stadsutveckling.

Under temat Leva och bo arrangeras aktiviteter och samtal om Skärholmen i dag och i framtiden för stadsmiljö och trygghet, barn, unga och fritid samt äldreomsorg.

Ett annat tema är Utbildning med vuxenutbildningar och förskola.
I programmet finns också musik, kulturupplevelser, uppträdanden och aktiviteter för alla åldrar.