Covid-19: Stadens lägesbild 9 juli 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–15 september.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 9 juli 2021 (pdf, 485 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa veckans lägesmätning.

Aktuella frågor för staden

Staden följer och arbetar proaktivt för att minska smittspridning. Det övergripande läget i stadens egna verksamheter är fortsatt stabilt. Lättnader i restriktioner och förändring av regelefterlevnad kan innebära anpassningar i vissa verksamheter under sommaren. Men staden förbereder sig också för ett utdraget händelseförlopp över sommaren där smittspridning och vissa restriktioner kommer ligga kvar.

Regionens vaccinationsinsatser fortsätter och är beroende av den nationella tillgången av vaccin. Flexibilitet och intern samordning i staden är viktig för att underlätta för Region Stockholm och dess utsedda vaccinatörer.

Stadens centrala krisledning är fortsatt aktiverad över sommaren. Från och med midsommarveckan kommer frekvensen för utskick av den samlade lägesbilden att minska.

Den samlade lägesbilden skickas ut varannan fredag följande datum:

  • 23 juli
  • 6 augusti
  • 20 augusti.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.