Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Smittan finns kvar i Stockholm – det här gäller just nu

Publicerad:

Uppdaterad:

Smittspridningen finns kvar i länet. Det är viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden för att skydda varandra.

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd, pandemilagen och regeringens nationella restriktioner gäller i hela Sverige. Staden anpassar verksamheter, aktiviteter och besökarantal utifrån de riktlinjer som gäller för att motverka smittspridning.

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när råd och restriktioner kan anpassas och helt upphävas.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Alla stockholmare kommer erbjudas gratis vaccin.

Du som är vaccinerad mot covid-19 skyddas mot att bli allvarligt sjuk. Men du riskerar fortfarande att drabbas av smitta och därmed smitta andra. Därför är det viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden för att skydda varandra.

Alla stockholmare har ett ansvar

Det du gör, gör skillnad för dig och för många andra. Undvik att bli smittad och undvik att smitta andra. Visa hänsyn till familj, vänner och anhöriga, det är särskilt viktigt när dessa är personer i riskgrupper. Det här ska du göra:

  • Stanna hemma om du har symtom som stämmer överens med covid-19 och provta dig om du har symtom mer än 24 timmar. Om ni är fler i samma hushåll rekommenderas att alla i hushållet stannar hemma om möjligt.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Undvik kollektivtrafik om du kan.
  • Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden rekommenderas att ta ett PCR-test vid ankomst. Rekommendationen gäller även dig som är svensk medborgare. Har du fått din första dos vaccin minst tre veckor innan du reser in i Sverige, eller om du haft covid-19 under de senaste sex månaderna, undantas du från rekommendationen, men du bör som vanligt testa dig vid symtom.