Kommunfullmäktiges möte 31 maj

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 31 maj.

Kommunfullmäktige behandlade interpellationer om bland annat Lilla Hjärtat och socioekonomisk resursfördelning i skolan. Bland beslutsärenden fanns ett nytt kulturstrategiskt program och tre bostadsbyggnadsprojekt.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.