Covid-19: Stadens lägesbild 4 juni 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–15 september.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 4 juni 2021 (pdf, 606 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa veckans lägesmätning.

Aktuella frågor för staden

Pandemilagens begränsningsförordning ger staden möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Det kan till exempel handla om en park, badplats eller liknande. Vi stänger bara en plats om vi inte har några andra alternativ.

Trafikkontoret har uppdraget att samordna arbetet med att förebygga trängsel på allmänna platser i staden. Arbetet görs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.

Staden har även kontinuerlig dialog med Smittskydd Stockholm och andra myndigheter angående bedömningar och åtgärder för att förebygga trängsel.

Parallellt pågår det ordinarie trygghetsskapande arbetet i staden med uppsökande arbete riktat mot barn, unga och andra målgrupper.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.