Covid-19: Stadens lägesbild 24 juni 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–15 september.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 24 juni 2021 (pdf, 515 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I lägesbilden kan du läsa veckans lägesmätning.

Aktuella frågor för staden

Den centrala krisledningen har tidigare beslutat att de medarbetare som kan arbeta hemma ska göra detta. Beslutet, som är i linje med regeringens besked om hemarbete för anställda vid statliga myndigheter och övriga regionala aktörers hållning, gäller fram till den 15 september 2021.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppdaterades i veckan och även där nämns hemarbete. I de allmänna råden rekommenderas att arbeta hemifrån så ofta det är möjligt men att det ska ske i överenskommelse med arbetsgivaren. De allmänna råden gäller fram till och med den 30 september. Det finns således en diskrepans gällande datumet. Staden arbetar tillsammans med aktörerna inom länet med frågan och läget prövas löpande där eventuella förändringar kommer att kommuniceras internt.

Stadens centrala krisledning är fortsatt aktiverad över sommaren. Från och med midsommarveckan kommer frekvensen för utskick av den samlade lägesbilden att minska.

Den samlade lägesbilden skickas ut varannan fredag följande datum:

  • 24 juni
  • 9 juli
  • 23 juli
  • 6 augusti
  • 20 augusti.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.