Kommunfullmäktiges möte den 3 maj

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 3 maj.


Kommunfullmäktige behandlade interpellations– och frågedebatt gällande bland annat stadens program för lika rättigheter och möjligheter.

Kvällens stora beslutsärende gällde årsredovisningen. Revisorerna för årsredovisningen deltog via film.

Kommunfullmäktige fattade också beslut om en detaljplan för Henriksberg i Hägersten samt om förlängning av vissa pandemirelaterade parkeringsåtgärder för moped klass 1 och motorcykel.

Mötet avslutades klockan 20.30.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.