Juridisk utredning om betalapp: Säkerhet går före it-utveckling

Publicerad:

Uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har gjort en utredning om betalappen ”Öppna Skolplattformen” – som använder uppgifter från Stockholms stads skolplattform – är förenlig med gällande lagstiftning.

Utredningen visar bland annat att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna Skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna app-produkter som behandlar personuppgifter från Stockholms stads system.

Sedan en tid tillbaka har vårdnadshavare i Stockholm kunnat köpa en app som utvecklats av ett handelsbolag utan avtal med Stockholms stad. Den externa appen, som heter Öppna Skolplattformen, har väckt frågor om användardriven it-utveckling och juridiken kring denna.

Utbildningsförvaltningen har gjort en juridisk utredning som bland annat visar att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna Skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna appar eller andra produkter baserat på personuppgifter ur Stockholms stads register.

Utbildningsförvaltningens juridiska utredning (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om bakgrund, teknik och juridiska utredningen (pdf, 306 kB, nytt fönster)