Internationella romadagen

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 8 april är den internationella romadagen. I år firar dagen dessutom 50 år. Det uppmärksammas bland annat med flaggning vid Stadshuset.

Den 8 april firas över hela världen till minne av den första internationella romska kongressen i London 1971. Då blev romer erkända som en internationell minoritetsgrupp av FN. I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet och de är en av landets fem nationella minoriteter, och språket romani chib är ett av Sveriges minoritetsspråk.

Den romska flaggan i blått och grönt med det röda hjulet fastställdes år 1971, men färgsättningen har använts i romska sammanhang sedan längre tillbaka i tiden. Hjulet symboliserar vandringen från Indien samt rörelse och förändring. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen jorden.

Kampanj som lyfter romska förebilder

Den 8 april lanserar Länsstyrelsen i Stockholms län kampanjen Jag är rom! Den vänder sig till unga romer som söker inspiration och förebilder, och till den som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter.

Stadens arbete med nationella minoriteter

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter

  • sverigefinnar
  • samer
  • tornedalingar
  • romer
  • och judar.

Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoritetsspråken är

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • och meänkieli.

Stadsledningskontoret samordnar de nationella minoritetsfrågorna i staden.