Covid-19: Stadens lägesbild 23 april 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–2 maj.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 23 april 2021 (pdf, 797 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på särskilda boenden och LSS har minskat sedan förra veckan. Inom hemtjänsten har antalet bekräftade fall ökat.

Aktuella frågor för staden

Enligt den så kallade begränsningsförordningen har kommuner möjlighet att meddela föreskrift om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller någon liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Inför Valborg och första maj är den samlade lägesbilden att det vid fint väder kan komma att vistas många människor på vissa platser, främst i parker och på badplatser, men att situationen inte uppfyller det krav i förordningen på att risken för trängsel ska vara påtaglig. Efter samråd med Smittskydd Stockholm har staden gjort bedömningen att inte besluta om föreskrifter om förbud på vissa allmänna platser.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.