Begränsningsförordningen – det här gäller

Publicerad:

Sedan den 4 mars 2021 har kommuner möjligheten att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser för att minska risken för smittspridning.

Pandemilagens begränsningsförordning ger staden möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Det kan till exempel handla om en park, badplats eller liknande. Vi stänger bara en plats om vi inte har några andra alternativ.

Det är allas personliga ansvar att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel så att vi kan fortsätta ha tillgång till våra parker och andra platser. Personer som vistas på ett område där förbud råder riskerar böter.

Platser som inte omfattas

Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum eller bibliotek, omfattas inte av begränsningsförordningen. Staden kan inte heller utfärda förbud på platser som främst används för förflyttning, till exempel gågator eller bilvägar.

Så arbetar staden

För att fatta ett beslut om förbud kräver lagen att samråd ska ske med smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Beslut fattas av kommunstyrelsen, på delegation från kommunfullmäktige, och gäller en tydligt avgränsad plats under begränsad tid.

Arbetet med att hantera möjligheten att införa vistelseförbud på vissa platser leds av trafikkontoret i nära samarbete med stadsdelarna, kulturförvaltningen och stadsledningskontoret. Tillsammans tar vi fram lägesbedömningar för var det kan uppstå trängsel. Lägesbedömningarna används som grund i samrådet med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare om ett förbud ska införas.

Mer information om begränsningsförordningen

Vill du veta mer om hur begränsningsförordningen fungerar och hur lagen är formulerad, hittar du en sammanställning hos Sveriges kommuner och regioner.