Lättnader för näringslivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

Under 2020 genomfördes en rad åtgärder för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för näringslivet i Stockholm. Den politiska majoriteten presenterar nu förlängning och utvidgning av lättnader för Stockholms företagare under 2021. Det handlar bland annat om stödet till utsatta näringar, kulturarrangörer, utökade markupplåtelser för uteserveringar och avgiftsfritt för försäljningsplatser så som foodtruckar och torghandel. Totalt handlar det om lättnader upp till 100 miljoner kronor.

Förlängning och utvidgning av lättnader

 • Fortsatta lättnader i kravet på ordningsvakter på serveringsställen under hela 2021.
 • Avgiftsfri tillsyn och prövning för alla ansöknings- och anmälningsärenden gällande servering av alkohol under hela 2021.
 • Tidigareläggning och förlängning av stadens sommargågator under perioden maj–oktober.
 • Avgiftsfritt för försäljningsplatser, till exempel foodtruckar, uteserveringar, kiosker och torghandel under 2021.
 • Avgiftsfritt för serveringsställen att anordna uteserveringar under hela 2021.
 • Tillåtelse av större uteserveringar.
 • Avgiftsfri och prioriterad handläggning av tidsbegränsad bygglovsansökan om att öppna uteservering.
 • Fortsatt avgiftsfri parkering för MC och moped klass 1 under hela 2021.
 • Hyreslättnader och uppskov med betalning av hyra i stadens egna fastigheter efter individuell bedömning.
 • De kulturaktörer som fått medel för produktion och arrangemang under 2021 kommer kunna behålla medlen även om de inte kommer kunna genomföras under pandemin.
 • Aktiv dialog med de som planerar stora evenemang för att tillsammans planera inför återstart när restriktionerna lättar och evenemang kan genomföras.
 • Fortsatt kostnadsfria avbokningar i alla stadens anläggningar.
 • Ersättning (till viss del) till privata utförare av vård och omsorg för tomma platser under hela 2021. Man gör en särskild satsning på 40 miljoner kronor för att minska avslagen för äldre personer som söker sig in till äldreboenden. Detta är i första hand inte en coronaåtgärd – men bidrar till att kunna minska de tomma platserna.
 • Likviditet för företagare. Sänkt betalningstid på fakturor i staden från 30 till 20 dagar förlängs.