Kommunfullmäktiges möte 22 mars

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 22 mars.


Under mötet var det premiär för det digitala verktyget för att ha interpellationer och frågedebatter. Kommunfullmäktige hann med fyra interpellationer som gällde

  • kommunala poliser,
  • stadens verksamhet i ytterstaden,
  • social dumpning
  • och läsa– räkna– och skrivgarantin i skolorna.

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om avfallsplanen, ett planärende gällande Fokus Skärholmen och om- och tillbyggnad av Kvickentorpsskolan i Farsta.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.