Covid-19: Stadens lägesbild 26 mars 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 22 mars–12 april.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 26 mars 2021 (pdf, 833 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I veckans lägesmätning rapporterar näst intill samtliga fack- och stadsdelsförvaltningarna grönt läge, det vill säga att de klarar av att upprätthålla verksamheten. Några stadsdelar rapporterar om ansträngt läge när det gäller bemanning i förskolan.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på särskilda boenden, inom hemtjänsten och LSS har ökat sedan förra veckan.

Aktuella frågor för staden

Folkhälsomyndigheten beslutar att inte förlänga de nationella rekommendationerna om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan som upphör att gälla efter den 1 april. Stockholms stads utbildningsförvaltning förbereder för en möjlig återgång som kan ske enligt gällande råd och rekommendationer. Information om beskedet finns i lägesbilden. Där finns även information om stadens arbete med vaccinationen.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.