Nytt samarbete ska förhindra välfärdsfusk

Publicerad:

Skatteverket ska utreda fel i folkbokföringen tillsammans med bland andra Stockholms stad. Felen kan i förlängningen leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Skatteverket har fått i uppdrag att tillsammans med ett antal kommuner samverka för att minska felaktig folkbokföring. Stockholms stad välkomnar initiativet från Skatteverket eftersom välfärdsfusk får stora konsekvenser för invånarna i Stockholm och för samhället i stort.

Det kan handla om misstänkta bidragsbrott, fusk med föreningsstöd, ekonomiskt bistånd och olovliga boendekontrakt. Förutom Stockholms stad medverkar Borlänge, Botkyrka, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Göteborg och Södertälje.

De vanligaste folkbokföringsfelen

Det vanligaste felet är att personer är folkbokförda på en annan adress än de faktiskt bor på. Ett annat fel är att personer lämnat landet utan att meddela utflyttning, till exempel personer som varit här för att jobba eller studera under en begränsad period. De flesta felen i folkbokföringen är oavsiktliga, men det finns också avsiktliga fel som behöver utredas.

Fusket kan vara kopplat till organiserad brottslighet

Yrkeskriminella utnyttjar både den ökade rörligheten mellan länder och digitaliseringen för avancerade brottsupplägg. De känner väl till hur samhället fungerar och utnyttjar det. Folkbokföringsfusk kan vara:

  • Svarthandel med hyreskontrakt och olovlig andrahandsuthyrning.
  • Att okända människor folkbokför sig på andras hemadresser.
  • Ligor som använder falska identiteter för systematiska svartjobb.
  • Personer som tillskansar sig felaktiga bidrag från välfärdssystemen.

Även brott där oriktiga person- och identitetsuppgifter används har ökat kraftigt över tid. Omkring tre fjärdedelar av dessa är olika former av kort- och kreditbedrägerier, som ofta sker via näthandel.