Kommunfullmäktiges möte den 15 februari

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 15 februari.


Under mötet behandlades bara beslutsärenden. Bland annat om stora byggprojekt av bostäder i Spånga, Kista, Örnsberg och Älvsjö. Kommunfullmäktige beslutade också om renovering av dricksvattenreservoaren i Liljeholmen samt om hastighetsregleringar vid skolor och förskolor.