Covid-19: Stadens lägesbild 26 februari 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden och det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I veckans lägesmätning rapporterar näst intill samtliga fack- och stadsdelsförvaltningarna grönt läge, det vill säga att de klarar av att upprätthålla verksamheten.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på särskilda boenden och hos hemtjänstutförare har ökat lite sedan förra veckan.

Vaccination av personer med hemtjänst utökas från denna vecka i takt med vaccintillgång.

Aktuella frågor för stadens verksamheter

Lägesbilden beskriver också det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter, bland annat arbetet att erbjuda barn och unga meningsfulla aktiviteter under sportlovet, och stadens inriktning 22 februari–7 mars.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.