Covid-19: Stadens lägesbild 19 februari 2021

Publicerad:

Lägesbilden beskriver situationen i staden och det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Stadens lägesbild 19 februari 2021 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Varje vecka genomförs en lägesmätning där flera förvaltningar skattar hur krisen påverkar den egna verksamheten. I veckans lägesmätning rapporterar näst intill samtliga fack- och stadsdelsförvaltningarna grönt läge, det vill säga att de klarar av att upprätthålla verksamheten.

Antalet bekräftade fall av covid-19 på särskilda boenden och hos hemtjänstutförare har minskat sedan förra veckan. Det gäller både antal boenden och personer.

Vaccinationsprocessen för personer på särskilda boende pågår enligt plan. Samtliga boende på särskilda boenden i staden har erbjudits sin andra dos vaccin.

Aktuella frågor för stadens verksamheter

Lägesbilden beskriver också det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter. Arbete pågår för att förbereda för säkra besök när besöksförbudet på särskilda boenden upphör den 24 februari. Flera förvaltningar arbetar för att erbjuda barn och unga meningsfulla och smittsäkra aktiviteter under sportlovet.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören och aktiverades den 16 mars 2020.

Säkerhetsarbete och krisberedskap