Tillfällig pandemilag för covid-19

Publicerad:

Uppdaterad:

Den nya pandemilagen ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Stockholms stad stödjer länsstyrelsen i tillsynsuppdraget.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Stockholms stad, tillsammans med övriga aktörer i länet, bistår länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • platser för privata sammankomster
  • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen träder i kraft den 10 januari och ska gälla till utgången av september 2021.